Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Ocak 2024

Sirküler No: 897


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesi hükmünün Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında inşaatta kullanılacak demirlerin üretimden kullanımına kadar tüm aşamalarda izlenmesini amaçlayan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 31/1/2024 tarihi, 30/4/2024 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında 1/1/2024 tarihinden itibaren kayıt yaptırma zorunluluğu bulunanlardan üreticiler ve ithalatçılar dışında kalanlar etiket/işaret bulunmayan inşaat demiri stoklarını 30/4/2024 tarihinden sonra satışa konu edemeyeceklerdir.

Tebliğ için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.