Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
19 Ekim 2023

Sirküler No: 816


Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi hedefiyle 2012 yılından itibaren yürütülen Kümelenme Destek Programı 4. Çağrının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca duyurusu yayınlanmıştır.

Program kapsamında başvuru yapılabilmesi için en az 20 firmanın yer alacağı bir kümelenme birlikteliğinin kurulması, destek kapsamı çerçevesinde kümelenme birlikteliğinin vizyon ve stratejisine uygun 5 yıllık iş planının hazırlanması ve Başvuru Formlarının doldurulması gerekmektedir.

Başvuru; idari değerlendirme, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İdari değerlendirme aşamasında başvuru bilgi, belge ve şekil yönünden değerlendirilecektir.

Ön değerlendirme aşaması, Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilecek olup bu aşamada, kümelenme birlikteliği teknik, ekonomik, mali ve sosyal açılardan değerlendirilecektir. Ön değerlendirmeyi geçen başvurular Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilecek nihai değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu aşamada kümelenme birlikteliğinin vizyon ve stratejisi ile 5 yıllık iş planı değerlendirmeye alınarak desteklenmesine karar verilecek kümelenme birlikteliği Değerlendirme Kurulu kararı ve Bakan Onayı ile belirlenecektir.

Başvuru rehberi için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.