Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Şubat 2024

Sirküler No: 979

İhale Konusu Personel, Öğrenci ve Diğer Taşıma İşlerinde İşyeri Tescili

Taşımalı eğitim kapsamında il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince öğrenci taşınması, kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin taşınması ya da yük nakline veya yükleme boşaltma işlerinin ihale kapsamında gerçek veya tüzel kişiler ile kooperatif veya birlikler tarafından üstlenilerek ikmal edilmesi halinde işyeri dosyalarının kimlerin adına açılması gerektiği ile asıl –alt işveren hususlarında yürütülecek olan işlemler yapılan işe ve işleri yapanların sigortalılık durumları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

İhale konusu olan söz konusu işlerin gerçek veya tüzel kişilerce ya da birlik ve kooperatiflerce üstlenilmesi durumunda;

 

– Yüklenicilerin gerçek kişi, kooperatif, birlik veya şirket olmaları ve ihale konusu işi 4a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştırmaksızın gerek kendilerinin veya üyelerinin ya da ortaklarının vasıtasıyla, gerekse sözleşme yaptığı araç sahiplerinin araçlarında bilfiil çalışarak yapmaları halinde işyeri dosyası açılmaz.

– Yüklenicilerin, kooperatif, birlik veya şirket olmaları ve ihale konusu işi kendilerinin veya üyeleri ya da ortakları vasıtasıyla 4a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştırmaksızın yapmaları halinde, ihale konusu iş nedeniyle işi yapanlar ile kooperatif, birlik veya şirket arasında hizmet akdi bulunmadığı dikkate alınarak ihale konusu iş nedeniyle işyeri dosyası açılmaz.

– Söz konusu işlerin gerçek kişi, kooperatif, birlik veya şirket olarak üstlenilerek 4a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştırılarak yapılması halinde, işi üstlenen kişi veya kooperatif, birlik veya şirket işveren sayılacak dolayısıyla işyeri dosyası işi üstlenen bu kişiler adına açılacak işin bölümünden iş alıp kendi adına sigortalı çalıştıran kişiler ise alt işveren olarak aynı dosyadan yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

– Gerçek kişi, kooperatif, birlik veya şirket olarak üstlenilen ihale konusu işlerin tümünün yüklenicinin devamlı işyeri işçileri vasıtasıyla yapılması veya söz konusu işlerin kısmen devamlı işyeri sigortalıları kısmen de yüklenicilerin kendisi (şirket ortakları, kooperatif, birlik üyeleri tarafından) tarafından yapılması durumunda da ihale konusu iş nedeniyle 4a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştırılmadığı dikkate alınarak ihaleli iş nedeniyle işyeri dosyası açılmaz.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.