Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Mayıs 2022

Sirküler No: 289


25/12/2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi değiştirilmiştir.

Buna göre;

-Hazine geri ödeme garantisinin %100 olarak sağlanması esastır.

– Garantili finansman ve ikrazlı kredilerin geri ödeme performansı ve sağlanan garantili finansmanın koşulları gibi kriterler dikkate alınarak kısmi garanti de verilebilecektir.

-Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının %100’üne kadar garanti verilebilecektir.

Değişiklik ekte yer almaktadır.

EK- 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-1.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.