Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Aralık 2023

Sirküler No: 857


Ticaret Bakanlığından yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2 Aralık 2023 den geçerli olmak üzere;

-Konusu 3.000.000.- TL’ye kadar olan gümrük vergisi alacakları ve cezaları (bu tutar dâhil) için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 3.000.000.- TL’yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkili kılınmıştır.

Yönetmelik değişikliği için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.