Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Aralık 2021

Sirküler No: 140


Gelir idaresince 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan son açıklama ile bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen gayrimenkul ve/veya taşıt alım-satımından elde edilen kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından nasıl vergilendirileceği hususları belirtilmiştir.

Bu kapsamda açıklamada;

  • Ticari Faaliyetin Özellikleri Nelerdir?
  • Gayrimenkul Alım Satım İşlemi Ticari Kazanç mıdır?
  • Gayrimenkul Alım-Satım İşlerinde Değer Artışı Kazancı veya Ticari Kazanç Ayrımı Nasıldır?
  • İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Alım Satımı Yapanların Vergilendirilmesi Nasıldır?
  • İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Olan Gayrimenkul ve Taşıtların Satışından Elde Edilen Gelir Nasıl Vergilendirilir?
  • Gayrimenkul veya Taşıt Alım Satım Faaliyetinden Dolayı Vergi Mükellefi Olanlar Hangi Beyannameleri Verirler?
  • Ticari Kazanç Yönünden Mükellefiyet Tesisi Nasıl Yapılır?
  • Değer Artışı Kazancı Yönünden Mükellefiyet Tesisi Nasıl Yapılır?

gibi sorular için cevaplar yer almaktadır.

Söz konusu açıklamaları içerir broşür ektedir.

EK- Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/gayrimenkul_tasit_satisinda_vergi_mukellefiyetinin_esaslari_brosuru.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.