Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
22 Temmuz 2022

Sirküler No: 367


Amme alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına;

-Vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2019 Tarihinden İtibaren her ay için % 1,6 oranında uygulanan gecikme zammı, 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aylık %2,5 olarak tespit edilmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220721-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.