Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Ocak 2022

Sirküler No: 194


Geçen hafta itibariyle mükellefleri etkileyen önemli vergi ve mali mevzuatta düzenlemeler yapıldı veya Meclis gündemine getirildi.

Ana başlıklar olarak;

– Kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının kapsamına gerçek kişilere ilave olarak tüzel kişiler de dâhil edildi.

-Tüzel kişilerin altın veya dövizden dönüşümle açacakları kur korumalı TL mevduat hesabından elde edilecek kar/faiz gelirleri ile kur farklarının kurumlar vergisinden istisna kılan düzenleme Meclise sevk edildi.

– Binek otolarda ÖTV matrah dilimleri artırıldı.

– 2004 yılından itibaren ilk kez 2021 yılına ilişkin yapılması gereken enflasyon düzeltmesinin, bu kez kanun teklifi ile 2023 yılına ötelenmesi önerildi.

-Sosyal medya içeriklerine ilişkin kazanç istisnasından faydalanmak için vergi dairesinden istisna belgesi almak ve buna dayalı olarak bankada hesap açtırmak koşulu getirildi.

-Kamu personelinin ücretlerine yansıtılması planlanan %2,5 luk refah payına ilişkin kanuni düzenleme meclise sevk edildi ve görüşmelerine başlandı.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.