Sirküler

No: 242

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Eylül 2020


Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin (11) numaralı fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. İşçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Yönetmeliğin bu maddesi çerçevesinde;

 

1) İşveren kısa çalışma başvurusunda bulunurken örneğin prime esas kazanç matrahlarında ve günlerinde fazla bildirim yapmışsa veya işçi rapor aldığı halde bu durumu İŞKUR’a bildirmemişse (vb) bu işverenden kaynaklı bir durum olup, fazla ödenen kısa çalışma ödenekleri işverenden tahsil edilir.

2) İşçinin kusuru ise örneğin işçi kısa çalışmadan yararlanırken başka bir işyerinde fiilen çalışmasına istinaden yeni işveren tarafından sigortalı bildiriminde bulunması nedeniyle sigortalılığı tespit edilmişse veya işçi kısa çalışmada iken rapor aldığı halde bunu işverene bildirmemişse (vb) bu işçiden kaynaklı bir durum olup, işçiden tahsil edilir.

Her iki durumda da fazla ödemeler genelde İŞKUR tarafından işverene bildirilmekte, işveren kusurundan kaynaklı ise işveren bu ödemeyi kendisi öder, işçiden talep edemez (ancak objejtif iyi niyet kuralları çerçevesinde işçi ve işveren ilişkisi bağlamında talep edilebilir, işçiye bu konuda baskı yapılamaz, işçi kendisi isterse geri ödeyebilir) işçiden kaynaklı ise işveren işçiden yasal faizi ile birlikte talep eder.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.