Sirküler

No: 490

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Ağustos 2021


Danıştay Onuncu Dairesinin 29.04.2021 tarihli ve 2021/2197 sayılı kararı ile ilgili 13.08.2021 tarihinde duyuru yayımladı.

Duyuru için tıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.