Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Aralık 2022

Sirküler No: 462


30 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre, endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilir ve teşvik belgesi düzenlenir.

Diğer değişiklikler ve Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-15.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.