Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Haziran 2024

Sirküler No: 1032

Elektronik yoklamada imzadan imtina halinde yoklama imza formu polis, jandarma veya muhtara imzalatılmalıdır.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/10, K: 2024/5) ile;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 132 /A maddesi uyarınca yapılan elektronik yoklama sırasında nezdinde yoklama yapılanın veya temsilcisinin bulunmaması ya da bu şahısların imzadan çekilmesi halinde elektronik yoklama neticesinde düzenlenen yoklama fişini temsil eden elektronik yoklama imza formunun, Vergi Usul Kanunu’nun 131. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca polis jandarma muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılmasının gerektiği yönünde;

Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesine karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.