Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Aralık 2022

Sirküler No: 468


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” 1 Eylül 2021 tarihinde devreye alınmıştır.

Kamu ihale kurumunun açıklamasına göre, 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tüm geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin işlemler öncelikli olarak Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu üzerinden yürütülecek olup, 31 Aralık 2022 tarihinde bankaların EKAP ile tekil entegrasyonları sonlandırılarak geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin mektubu düzenleyen banka tarafından elektronik ortamda doğrudan EKAP’a iletildiği mevcut uygulamaya son verilecektir.

İhalelere katılacak kişilerin yapacakları işlemlerde aktarılan hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Geçici teminat mektuplarının alınmasında Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu’nun kullanılmasına ilişkin 2 Eylül 2021 tarihli duyuru ve rehberler için tıklayınız.

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/DuyuruDetay.aspx?duyuruID=7f8f0a5ae1037a2f917c7d26e5df2ffecc107c5ba5b12db94f291011ebec0035

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.