Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
06 Kasım 2023

Sirküler No: 906


Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesine göre; kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında esas ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulmaktadır.

Bu çerçevede, kira, elektrik, su, doğalgaz giderleri işveren tarafından sağlanıyorsa bu ödemeler işçiye bir menfaat sağlamakta, bu menfaat sürekli verilmekte, bu menfaat para ile ölçülmekte, bu menfaat iş veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu unsurlar kıdem tazminatına esas matraha ilave edilmelidir. Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken; tahsis edilen dairenin emsal kira bedeli, son 1 yılın elektrik, su, doğalgaz faturalarının ortalaması eklenir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.