Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Kasım 2023

Sirküler No: 832


GİB Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 2023/6) ile,

-Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında müracaat tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

Söz konusu iç genelge için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.