Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Haziran 2023

Sirküler No: 694


Gelir idaresi Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 2023/2) ile;

-İlgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla 7440 sayılı Kanun gereğince alınan “Ek Kurumlar Vergisinin” 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında müracaat tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

İç Genelge için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.