Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
06 Haziran 2024

Sirküler No: 1024

E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerin Ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine

GİB duyurularına göre;

-2024/2 ve 2024/1-3 dönemlerinden başlamak üzere Defter Raporu Beratının yeni uygulama kapsamında gönderilmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olduğundan, yeni bir belirleme yapılarak duyurulana kadar, Defter Raporu Beratı gönderimi yapılmayacaktır.

-Bu husus mevcut durumda, e-Defter ve berat dosyalarının yüklenmesine engel teşkil etmemekte ve söz konusu dosyalar yüklenebilmektedir.

-Aylık yükleme tercihinde bulunan mükellefler, dönem bazında ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklemeleri gereken elektronik defter ve berat dosyalarını bundan böyle ilgili olduğu ayı takip eden dördüncü ayın 10’uncu günü sonuna kadar yükleyebilecektir.

– Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunan mükellefler ise, üç aylık dönemler için, bu dönemlerin ilgili olduğu geçici vergi beyannamesinin verileceği ayı izleyen ayın 10’uncu günü sonuna yükleme yapabilecektir

Duyurular için tıklayınız.

https://www.edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/e-DEFTER_UYGULAMASINA_DAHIL_OLAN_MUKELLEFLERIN_VE_UYUMLU_YAZILIM_FIRMALARININ_DIKKATINE.pdf

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.