Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Şubat 2022

Sirküler No: 219


Merkez Bankası tarafından ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için reeskont kredisi verilmekte, bu işlemlerin uygulama ayrıntıları ise İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatında düzenlenmektedir.

Söz konusu talimatta yapılan son değişiklikle Merkez Bankası tarafından yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmaların;

-30.04.2022 tarihine kadar gerçekleşecek kullanımlarda 2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 10’unun,

-01.05.2022 tarihi ile 31.07.2022 tarihi arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması veya dönüşeceğine ilişkin taahhütte bulunulması şartı aranır.

-01.08.2022 tarihi ve sonrasında yapılacak kullanımlarda ise döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması zorunludur.

Merkez Bankasının uygulama talimatına ekte yer verilmiştir.

EK- İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/36dbca10-791d-4a7f-84cb-f6b4de48a3ec/%C4%B0hracat+ve+D%C3%B6viz+Kazand%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1+Hizmetler+Reeskont+Kredisi+Uygulama+Talimat%C4%B1_091121.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-36dbca10-791d-4a7f-84cb-f6b4de48a3ec-nQ4M4ix

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.