Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Haziran 2023

Sirküler No: 828


138 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sağlanan sigorta primi teşviki uygulamalarına dair SGK tarafından, 21 Haziran 2023 tarihli 2023-21 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bilgi için Genelge ekte sunulmuştur.

2023-21 sayılı SGK Genelgesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.