Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Haziran 2023

Sirküler No: 698


Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir idaresince yayımlanan duyuru ile;

2872 sayılı Çevre Kanununun “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11 inci maddesinde yer alan yetki kapsamında, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesindeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için, 2023 yılı geri kazanım katılım payı beyan dönemlerinin,

a) Birinci dönem: Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

b) İkinci dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

şeklinde altı aylık olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Geri kazanım katılım payı beyannameleri, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecektir.

Söz konusu mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2023 dönemi için beyanname vermiş olmaları durumunda, bu beyannamede yer alan bilgiler 2023 yılının ilk altı aylık dönemi için verilecek beyannamelere dâhil edilmeyecektir.

Ocak-Şubat-Mart/2023 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım payları 31/7/2023 tarihine kadar ödenebilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.