Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
17 Şubat 2023

Sirküler No: 560


AYM tarafından, deprem bölgesi illerinde bireysel başvuru sürelerine ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

1) Olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilen illerde 6 Şubat 2023 (bu tarih dâhil olmak üzere) tarihinden itibaren 6 Nisan 2023’e kadar (bu tarih dâhil) bireysel başvuru süresi durdurulmuştur. Bireysel başvuru süresi, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

2) Bireysel başvuru süresinin durdurulmasına ilişkin söz konusu hüküm, OHAL ilan edilen illerin barosuna 6 Şubat 2023 tarihi ve öncesinde kayıtlı olan avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatların takip ettiği dava ve işlerle ilgili olarak ülke genelinde uygulanır.

3) OHAL kapsamı dışındaki illerde ikamet eden kişiler ile bu illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin OHAL ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması, OHAL ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmesi hâlinde bu madde hükmü, söz konusu kişiler ile avukatların takip ettiği dava ve işlerde 6 Mart 2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanır.

Açıklama için tıklayınız.

https://www.anayasa.gov.tr/tr/duyurular/bireysel-basvuruya-iliskin-surelerin-durdurulmasi/

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.