Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
11 Şubat 2023

Sirküler No: 547


Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No: 23) ile;

-Olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılacak işlemlerde kimlik tespitinin yapılamaması halinde; adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla, gerçekleştirilebilecektir.

Tebliğ ve ayrıntılar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230211-6.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.