Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Aralık 2023

Sirküler No: 863


6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/4/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) devam etmesi uygun bulunmuştur.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası gereğince; Kanunun yayımı tarihi itibarıyla mücbir sebep halinin devam ettiği yerlerde, Kanundan yararlanmak üzere yapılacak başvuru ve taksit ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona erdiği tarih esas alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Tebliğde, mücbir sebep hali 30/4/2024 tarihinde sona erecek olan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere, anılan Kanun kapsamında 31/7/2024 tarihine kadar başvuru yapılabileceği, yapılandırılan tutarların ilk taksitinin 31/8/2024 tarihine kadar (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 2/9/2024 tarihine kadar) yapılması gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğ için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.