Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Nisan 2023

Sirküler No: 785


SGK tarafından yayımlanan 11.04.2023 tarihli 2023-18 sayılı Genelge ile çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10 işçiden fazla işyerlerinde 3 yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlik hali ile sonuçlanan iş kazası olmaması halinde işsizlik sigortası işveren priminin %1 olarak uygulanacağına dair usul ve esaslar açıklanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için Genelgeyi inceleyiniz.

2023-18

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.