Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
20 Nisan 2022

Sirküler No: 280


19/04/2022 tarihli ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir.

Karar ektedir.

EK- 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5431)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-17.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.