Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
06 Ocak 2023

Sirküler No: 505


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05.01.2023 tarih ve 10479 sayılı Kararı ile;

– “Yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında taksitlendirme süresinin, herhangi bir tutar sınırı olmaksızın on iki ay olarak belirlenmesine,

– Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan beş bin Türk Lirası tutarının on iki bin Türk Lirası olarak artırılmasına,

-Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının;

*   Fiyatı on iki bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay,

* Fiyatı on iki bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine,

Karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1155

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.