Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Mart 2024

Sirküler No: 995

Bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesine engel olabilecek durumlar nelerdir?

5510 sayılı Kanun veya Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumunun bilgi işlem sistemlerinin aşağıda belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi hâlinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden 5. işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede öder ise bu yükümlülükleri öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir.

  • Donanım ve yazılımdan kaynaklanan arızalar.
  • Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar.
  • Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar.
  • Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları.
  • Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar.
  • Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek benzeri durumlar.

Sosyal Güvenlik Kurumunun bilgi işlem sistemlerinde bir arıza olmamasına rağmen, işverenin işyeri dosyasının veya sigortalının ikametgâhının bulunduğu il, ilçe, mahalle veya sokakta;

  • Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar.
  • Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar.
  • Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar.
  • Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları.

nedeniyle verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannameler ile yapılması gereken başvuruların öngörülen sürenin son gününde yapılamaması ve söz konusu durumların yetkili makamlardan alınan belgelerle kanıtlanması halinde bu yükümlülükler Sosyal Güvenlik Kurumunca sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden 5. işgününün sonuna kadar ertelenir. Muhteviyatı primler de aynı sürede ödenirse bu yükümlülükler öngörülen sürede yerine getirilmiş kabul edilir.

Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin verilmesine veya yapılması gereken başvurulara ilişkin sürelerin bitimine 7 gün veya daha az süre kala vefat etmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerinin yasal sürelerinin son gününü takip eden günden itibaren 7. günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmesi halinde bu yükümlülükler öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.