Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
20 Mayıs 2022

Sirküler No: 312


Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirecekleri bilgi edinme başvurularında, karşılıklılık ilkesi kapsamında yararlanabilmektedir.

Dışişleri Bakanlığınca 19 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ ile bu kapsamındaki ülkeler belirlenmiştir.

Tebliğ ektedir.

EK- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220519-8.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.