Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Mayıs 2023

Sirküler No: 802


Bilindiği üzere; Türk vatandaşlığı, Cumhurbaşkanı Kararıyla Türk vatandaşlığını aldığı tarih itibarıyla kazanıldığından, Türk vatandaşlığı haklarından bu tarih itibarıyla yararlanılmaktadır.

Yine bilindiği üzere; yurt dışı borçlanmasından yararlanabilmek için Türk vatandaşı olmak, belirli nitelikte yurt dışı süreleri bulunmak, yurt dışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şartları aranmaktadır. Ancak, Türk vatandaşı olanların borçlanma kapsamındaki yurt dışı sürelerinde Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Buna göre; Türk vatandaşlığında geçmeyen yurt dışı süreleri borçlandırılmamaktadır. Başka bir ifade ile Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra yurt dışında geçen süreler, SGK açısından borçlanma kapsamında değerlendirilmemektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.