Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
11 Eylül 2023

Sirküler No: 788


Bankalar Ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış Ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bağış ve yardımlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

9 Eylül 2023 den başlamak üzere yapılan düzenlemeler çerçevesinde yeni hali ile;

–  Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Bu tutarın en az yarısının, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilir nitelikteki gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması şarttır.

– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapılacak bağış ve yardımlar da bakım ve korunmaya muhtaç çocuklar için yapılan yardımlarda olduğu gibi, özkaynak sınırlamasından ve vergi açısından indirilebilir olma niteliğinden muaf olacaktır.

Yönetmelik için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.