Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
17 Şubat 2023

Sirküler No: 562


Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tâbi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 124) ile;

-Bankalar tarafından olağanüstü hal dönemi boyunca deprem için AFAD a yapılacak bağışlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda belirtilen sınırlamalara tabi tutulmayacak.

Kararname için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230217-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.