Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Şubat 2023

Sirküler No: 550


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılan açıklama ile OHAL ilan edilen illerle sınırlı olmak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (Yönetmelik) “Mücbir Sebepler” başlıklı 45’inci maddesi uyarınca;

Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Olarak:

  • İmza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gereken bildirimlerden (imzalanan sözleşme ve raporların Kurumumuza bildirimi, mesleki sorumluluk sigortası bildirimi, sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi vb.) son bildirim tarihi 31 Temmuz 2023 tarihinden önceye denk gelen bildirimlere ilişkin sürelerin,
  • Yönetmelikte zamanı kesin bir şekilde düzenlenen (gelir bildirimi, şeffaflık raporu bildirimi vb.) bildirimlere ilişkin sürelerin,

Sürekli Eğitim Yükümlülüğüne İlişkin Olarak:

  • Yönetmeliğin 25’inci maddesi ve Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinin 10, 11 ve 14’üncü maddeleri çerçevesinde, sürekli eğitim açığı bulunan bağımsız denetçilerin Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde gayri faal olarak gösterilme işlemine ilişkin sürelerin,

İnceleme Faaliyetlerine İlişkin Olarak:

  • 660 Sayılı KHK’nın 25’inci maddesi uyarınca 2023 Yılı İnceleme Planı çerçevesinde incelenmesine karar verilen ve OHAL bölgesinde bulunan denetim kuruluşları nezdinde gerçekleştirilecek incelemelerin başlayış ve bitiş tarihlerine ilişkin sürelerin ilk etapta

31 Temmuz 2023 tarihine kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.

Açıklama için tıklayınız.

https://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4884/Go%CC%88zetim-ve-Su%CC%88rekli-Eg%CC%86itim-Yu%CC%88ku%CC%88mlu%CC%88lu%CC%88g%CC%86u%CC%88nu%CC%88n-Ertelenmesine-I%CC%87lis%CC%A7kin-Duyuru#

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.