Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Ocak 2024

Sirküler No: 954


10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dâhil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dâhil edilmemiştir.)

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 666,75 TL x 10 x % 37,5 = 2.500,31 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 666,75 TL x 30 x % 37,5 = 7.500,94 TL

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 5.000,63 TL x 10 x % 37,5 = 18.752,36 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 5.000,63 TL x 30 x % 37,5 = 56.257,09 TL

Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dâhil 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 666,75 TL x 10 x % 32 = 2.133,60 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 666,75 TL x 30 x % 32 = 6.400,80 TL

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 5.000,63 TL x 10 x % 32 = 16.002,02 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 5.000,63 TL x 30 x % 32 = 48.006,05 TL

10 günden az sigortalı çalıstıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 666,75 TL x % 2 = 13,34 TL

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 13,34 TL x 9 = 120,06 TL

Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

666,75 TL x 30 x % 32,5 = 6.500,81 TL

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.