Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Ekim 2023

Sirküler No: 885


4b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin kimler tarafından ve hangi sürelerde yapılacağı sirkülerimizin konusunu oluşturacaktır.

1-Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kollektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının bildirimi

Vergi mükellefi olan sigortalıların bildirimlerinin, vergi dairelerinin denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak yoklama tarihinden (tesis tarihinden) itibaren 2 aylık süre aşılmamak kaydıyla, vergi mükellefiyet işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten (vergi mükellefiyet işlemlerinin başlama tarihinin vergi dairelerince sisteme girildiği tarihten) itibaren en geç 15 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.

2-Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi

Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine kayıtlı olanların, kayıt oldukları tarihten itibaren esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince en geç 15 gün içinde bildirilecektir. Esnaf ve sanatkâr sicil müdürlükleri kendilerine kayıt yaptıran esnaflardan yalnızca vergiden muaf olanların kayıtlarını bildirecektir.

3- Limited şirket ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi

Limited şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılacak ve ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde bildirilecektir.

4- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılığı, şirketin kuruluşunda şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde bildirilecektir.

5- Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi

Yapılan mahalli idareler seçimlerinde köy ve mahalle muhtarları seçilen muhtar sigortalıların bildirimleri, muhtar seçildiklerine ilişkin mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten itibaren il veya ilçe mülki amirliklerince 15 gün içinde bildirilecektir.

6- 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi

6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlatılacak ve bu tarih Türkiye Jokey Kulübü tarafından 1 ay içerisinde bildirilecektir.

7-Tarımsal faaliyette bulunanların bildirimi

Tarımsal faaliyette bulunan sigortalıların meslek kuruluşuna kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde ziraat odalarınca, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerince bildirilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.