Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
06 Ocak 2022

Sirküler No: 575


18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile Kanunun Ek 5’inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 01.01.2022 tarihinden itibaren Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemelerine imkan tanınmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliği ile ilgili SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05.01.2022 tarihli ve 38078193 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.

Detaylı bilgi için Genel Yazıyı tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.