Sirküler

No: 401

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Nisan 2021


31 Çeken Aylarda 31 Günlük Ücret mi Ödenir? sorusunun cevabını Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 05 Aralık 2012 tarihli 2010/28671 esas 2012/40910 karar sayılı kararı ile verelim.

Davacı işçi, 31 gün çeken aylarda kendisine 30 gün üzerinden ücret ödendiğini, buna göre bir günün eksik hesaplandığını, yani ödenmediğini ileri sürerek alacak talebinde bulunmuştur. Mahkemece, hatalı bilirkişi raporuna itibar edilerek istek gibi sonuca varılmıştır.

Dosyaya ibraz olunan bordrolardan davalı işyerinde ücretlerin aylık ödendiği ve aylık miktarların maktu olduğu açıktır. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 ve bazı aylar da daha az günden oluşabilir. Bu bakımdan 31 gün çeken aylar için bir gün eksik ücret ödendiği sonucuna varılamaz. Nitekim Dairemizin 15.10.2001 tarih ve 2001/14817 E – 2001/16050 K sayılı içtihadı da aynı mahiyettedir.

Sonuç olarak, bu isteğin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Bu karardan çıkan sonuç şudur: Aylık olarak ödenen ücretler maktu ise yani ayın kaç çekip çekmediğine bakılmaksızın aylık maktu ücret ödeniyorsa 31 gün çeken aylarda 30 günlük, 28 gün çeken aylarda 30 günlük, 29 gün çeken aylarda 30 günlük, 30 gün çeken aylarda 30 günlük ücret ödenir. Biz buna aylık ücretli sistem diyoruz. Bir de günlük ücretli sistem var. Ayın kaç çektiğine göre ücret ödenir. 28, 29, 30, 31 gün çeken aylarda 28, 29, 31 günlük ücret ödenir. Gerek aylık ücretli sistem olsun gerekse de günlük ücretli sistem olsun ücretler çalışıldıktan sonra aylık olarak ödenir. Bu ücretin ödenme zamanı ile ilgilidir. 28, 29, 30, 31 gün şeklinde ücret ödenmesi ise ücret ödeme sistemi ile ilgilidir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.