Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Ağustos 2023

Sirküler No: 753


Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin,

-Faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci diliminde yer alan tutara kadar olan kısmı, gelir vergisinden (2023 yılı için uygulanacak istisna tutarı 150.000 Türk lirası) müstesnadır.

-5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan primleri de Hazinece karşılanacaktır.

Genç girişimcilere yönelik hazırlanan Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.