Sirküler

No: 393

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Nisan 2021


SGK yayımlandığı 01.04.2021 tarihli 2021-09 sayılı Genelge ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi gereği fesih için kullanılan 29 nolu kod kaldırılarak yerine 25/II detaylı olarak 9 ayrı kod altında yeniden belirlenmiştir.

Genelge için tıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.