Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Şubat 2024

Sirküler No: 982

23 İlde İmalat Sektöründe Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi

A) Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) İçeriği

İşverenlere işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkânı sunmaktadır. Bu şekilde, işverenler ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedir. İşverenler belirledikleri vasıflara sahip kadın katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi Türkiye İş Kurumuna katılımcı adayı bulunmasına yönelik talep de iletebilecektir.

B) Projenin Uygulanacağı İller

Proje; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde uygulanmaktadır.

C) Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinden Yararlanma Şartları

C1) Destek Verilecek İşverenin Sahip Olması Gereken Şartlar

 • İmalat sektöründe faaliyet göstermek.
 • En az iki sigortalı çalışana sahip olmak.
 • İŞKUR’a kayıtlı olmak.
 • Destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

İşyerinin sigortalı sayısı belirlenirken katılımcının işe alındığı iş yeri için işe alındığı aydan önceki son 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirilen toplam prim gün sayısı 180’e bölünerek hesaplama yapılacaktır.

İşverenler iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayısının %10’una kadar katılımcı talep edebilmektedir.

C2) Destek Verilecek Katılımcıların Sahip Olması Gereken Şartlar

 • İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumuna kayıtlı kadın işsiz olmak.
 • İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • İşe giriş tarihinden önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak.
 • İşe giriş tarih itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olmak.
 • İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak.
 • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı kapsamında bekleme süresine tabi olmamak.
 • İşe giriş tarihi itibarıyla kurs veya programlara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.
 • İşe giriş tarihinden önceki 12 aylık dönemde söz konusu iş yerinin bağlı bulunduğu vergi numarası altında yer alan herhangi bir iş yerinde istihdam edilmemiş olmak.

Destek kapsamında, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü veya Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezi tarafından gerek görülmesi halinde katılımcılara ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için işverenden ilave bilgi ve/veya belge talep edilebilmektedir.

Ç) Başvuru için İşverenden İstenen Belgeler

Başvurular Türkiye İş Kurumu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup işverenlerin başvuru öncesinde aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

 • Talep dilekçesi.
 • Destek ödemesi yapılabilmesi için işverene ait banka hesap numarası.
 • İlgili ayda katılımcılara ücret ödemesi yapıldığına dair belgeler/dekontlar.
 • Ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ile önceki aya ait ödendiğini gösterir banka dekontu ve sigortalı hizmet listesi.
 • Ödeme yapılacak tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcunun ve ayrıca ilgili mevzuat kapsamında SGK’ya muaccel prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya borcun tecil edilmiş ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması ve Türkiye İş Kurumu tarafından takip edilen idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borcu olmadığına ilişkin belgeler.
 • Destek verilecek katılımcının sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerden hangi tutarda yararlandığını gösterir belgeler.

D) Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinin Süresi

Proje süresi en fazla 3 aydır.

E) Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinde Karşılanacak Giderler

 • İşverenlere; proje kapsamında çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 25.000 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanmaktadır.
 • Çalışan kadına; proje kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3.000 TL çocuk bakım desteği verilecektir.

F) Başvuru Yeri ve Şekli

Başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedir.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.