Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
19 Ocak 2024

Sirküler No: 915


Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2023 yılı faaliyet  döneminde  aktif  toplamı   63,786,000 TL  ve  net  satışlar  toplamı 127,540,000   TL ’ yi  aşmayan  mükellefler, 2024 yılı   beyannamelerini  meslek  mensuplarına  imzalatmak zorundadırlar.

Buna karşılık 2023 yılında;

-II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan satış tutarları

2,138,000 TL ’yi aşmayanlar,

-II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyeti dışında işlerle uğraşanlardan yıllık gayri safi iş hasılatı tutarı 1,078,000 TL’yi aşmayanlar,

– Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan hasılat tutarı 1,488,000 TL’yi aşmayanlar,

-Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçilerden hasılat tutarı 2,138,000

TL ’yi aşmayanlar, 2024 yılı beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

İmzalatma zorunluluğu olan beyannameler gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve katma değer vergisi beyannamesidir.

TÜRMOB duyurusu için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.