Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2022

Sirküler No: 479


6584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

-yerli film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

– yabancı film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

-spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı,

%0 olarak tespit edilmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221221-4.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.