Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Aralık 2022

Sirküler No: 499


213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi ile mezkûr Kanunun 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alıp 2022 yılında uygulanan had ve tutarlar, 2022 yılı için % 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Tablo için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-15-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.