Sirküler

No: 186

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
5 Temmuz 2020


Mali tatil, her yıl Temmuz ayının 1. Gününden başlayarak aynı ayın 20. günü sona ermektedir. Son günü malî tatile rastlayan süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.

Mali tatilde süresi uzayan sosyal güvenlik işlemleri; sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi, işyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve/veya muhtasar prim ve hizmet beyannamesi, primlerin ödenmesi, işyeri kayıtlarının incelemeye ibraz edilme süresidir.

Mali tatilde süresi uzamayan sosyal güvenlik işlemleri; iş kazası bildirimler, işyeri denetimleri, sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırılması, toplu işçi çıkarmada İŞKUR’a 30 gün önceden yapılan bildirim, sigortalı hesap fişinin düzenlenmesi, ihbar ve şikayet incelemeleri, işyerinde çalışılmadığına dair bildirim işlemleridir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.