Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Mart 2022

Sirküler No: 250


5503 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 15 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete yayınlanmış olup, 1/5/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kararla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilmesi hükme bağlanmaktadır.

Anılan Karara göre;

  1. a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18,
  2. b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde %30,
  3. c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması (kürk, havyar, sprey, losyon, parfüm, süpürge, disk, okuyucu v.s) durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 150 avroluk muafiyet sınırını aşan eşyanın değeri üzerinden %0 oranında tek ve maktu bir vergi uygulanacaktır. Bununla aslında 1500 Avroya kadar eşya da muafiyet kapsamına alınmış olmaktadır.

Karar ekte yer almaktadır.

EK-  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220315-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.