Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Ocak 2024

Sirküler No: 910


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 7n nci maddesine göre, 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilmesine ilişkin olarak; esas ve usuller Cumhurbaşkanınca tespit edilmiştir.

Düzenleme için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.