Sirküler

No: 74

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Ocak 2020


4857 sayılı İş Kanunu’nun “izinde çalışma yasağı” başlığını taşıyan 58’inci maddesine göre; yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Bu maddeye göre, iş sözleşmelerinde ve/veya toplu iş sözleşmelerinde yıllık ücretli izinde çalışma yasağı konulmuşsa işçi buna uymakla yükümlüdür. İşverenin işçisine ödediği yıllık izin ücreti, işçinin yıllık ücretli izinde iken ÜCRET KARŞILIĞI bir işte çalışması durumunda işverenin takdirine bağlı olarak istenebilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.