Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Mayıs 2022

Sirküler No: 316


26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu gereğince gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılacak bandrol ücretleri ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca tahsil edilecek bandrol ücretlerine dair 2015/7757 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmıştır.

 Yapılan değişiklikle; bandrole tabi cep telefonları, radyolu kulaklık, tablet ve bilgisayar, kara taşıtları başta olmak üzere cihazlarda bandrol oranları artırılmıştır.

Güncel bandrol oranlarını gösterir Cumhurbaşkanı Kararı ektedir.

EK3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5610)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220526-15.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.