Kötü Niyete Karine Teşkil Edilmeyecek Bir Örnek

2021-12-06T09:52:47+03:00Aralık 6th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 06 Aralık 2021 Sirküler No: 553 Sirkülerimizi Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 15 Şubat 2010 tarihli bir kararı (E:2008/16806-K:2010/3579) ile açıklayalım. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medeni Kanunun 2. maddesi uyarınca [...]