Ödeme emrine karşı dava açan ve haksız çıkan mükelleften %10 haksız çıkma zammı artık aranmayacak

2022-08-04T16:45:00+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 378 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesine başvurabilmektedir.  İtirazında haksız çıkan borçludan, itirazın reddedildiği amme alacağı %10 zamla tahsil edilmekte [...]