1401, 2022

GSS ve Bağkur Prim Borcu Olanlar 31.12.2022 Tarihine Kadar Ücretsiz Muayene Olacaklar

Ocak 14th, 2022|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ocak 2022 Sirküler No: 580 11.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, GSS ve Bağkur prim borcu olanlar 31.12. 2022 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve Devlet Üniversiteleri hastanelerinde ücretsiz tedavi olacaklardır. SGK Haberi İçin Tıklayınız. Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

1401, 2022

4a ve 4b Emekli Aylıklarının Hafta Sonu ve Resmi Tatile Gelmesi Halinde 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Bu Tarihlerde Ödenecek

Ocak 14th, 2022|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ocak 2022 Sirküler No: 579 SGK yayımladığı 30 Aralık 2021 tarihli Genel Yazısı ile, 01.01.2022 tarihinden itibaren 4a (SSK) ve 4b (Bağkur) emeklilik aylıkları hafta sonu veya resmi tatile gelmesi halinde bu tarihlerde ödeneceği, bununla birlikte bayram ikramiyeleri aylıkla birlikte peşin ödendiğinde borç çıkartılmayacağı bildirilmiştir. Genel Yazı için tıklayınız.

701, 2022

SGK, İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDI

Ocak 7th, 2022|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Ocak 2022 Sirküler No: 577 Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında SGK Başkanlığı İşveren Uygulama Tebliğini yürürlükten kaldırdığını ilan etmiştir. Resmi Gazete İçin Tıklayınız http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-15.htm

601, 2022

E-Borcu Yoktur Artık E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Ocak 6th, 2022|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 06 Ocak 2022 Sirküler No: 576 SGK yayımladığı 05.01.2022 tarihli 38117506 sayılı Genel Yazısı ile e-Borcu yoktur uygulamasından yararlanmak için gerekli olan aktivasyon işlemi başvurusunun e-Devlet üzerinden yapılması ve işverenlerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkezlerine bizzat müracaat etmeden aktivasyonlarının gerçekleştirilmesini duyurdu. Detaylı bilgi için Genel Yazıyı tıklayınız…

601, 2022

4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesine Dair SGK Genel Yazı Yayımladı

Ocak 6th, 2022|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 06 Ocak 2022 Sirküler No: 575 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile Kanunun Ek 5’inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 01.01.2022 tarihinden itibaren Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemelerine imkan tanınmıştır. Bahse konu Yönetmelik değişikliği ile ilgili SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05.01.2022 tarihli ve 38078193 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için [...]

601, 2022

2022 yılı ilk yarısı kıdem tazminatı tavanı açıklandı

Ocak 6th, 2022|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 06 Ocak 2022 Sirküler No: 574 Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2022 tarihli yayımladığı Genelgesinin 2 maddesinde 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan kıdem tazminatı tavanını 10.596,74 TL olarak açıkladı. Genelge için tıklayınız...

501, 2022

İşverenlere Stajyer Öğrenci Ücretlerinde Devlet Katkısı Süresi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren 5 Eğitim Öğretim Yılı Uzatıldı

Ocak 5th, 2022|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 05 Ocak 2022 Sirküler No: 573 04.01.2022 tarih ve 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince aynı Kanunun 25’inci maddesi kapsamında işverenlerce ödenen alt sınır stajyer öğrenci ücretlerine sağlanacak Devlet Katkısı ödeme süresi 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren 5 eğitim öğretim yılı uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı Kararı İçin Tıklayınız…

201, 2022

Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi Yayımlandı

Ocak 2nd, 2022|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 03 ocak 2022 Sirküler No: 572 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelliler için bilgilendirme rehberi yayınladı. Rehber engelliler için kılavuz niteliğinde olup, işverenleri ilgilendiren hususlara da yer verilmiştir. Rehber için tıklayınız.

101, 2022

SGK 31 Aralık 2021 Tarihli Duyurusunda 5 Puanlık Prim İndiriminde Türkiye Geneli Sorgulamayı 2022 Yılı Ocak Ayından İtibaren Yapılacağını Tekrar Hatırlattı

Ocak 1st, 2022|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 01 Ocak 2022 Sirküler No: 571 Ekte yer alan SGK Duyurusunda 5 puanlık prim indiriminden yararlanmada işverenlerin Türkiye Genelindeki tüm işyerlerinde prim borcu olup olmadığının sorgulanacağını tekrar hatırlattı. Duyuru için tıklayınız.

3112, 2021

21 Meslek, Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamına Alındı, İşverenler Belgesi Olmayanları 01.01.2023 Tarihi ve Sonrasında Çalıştıramayacak

Aralık 31st, 2021|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Aralık 2021 Sirküler No: 570 Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2021/2 sayılı Tebliği ile ekte yer alan ve tehlikeli-çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 21 meslek belge zorunluluğuna tabi tutuldu. Belgesi olmayanları işverenler 01.07.20203 tarihi ve sonrasında çalıştıramayacak. 21 Meslek için tıklayınız...

2912, 2021

Otomatik BES’ten Ayrılanlar Yeniden Sisteme Dâhil Edilemeyecek

Aralık 29th, 2021|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Aralık 2021 Sirküler No: 569 “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 29.12.2021 tarihli 31704 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” aşağıda belirtilen 8/C maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenlemeye göre, emeklilik planına dâhil edilmiş ancak cayma veya ayrılma nedeniyle sistemden ayrılan çalışanların otomatik BES (otomatik bireysel emeklilik sistemi) kapsamında yeniden emeklilik planına dâhil edilmesi 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Yürüklükten kaldırılan madde [...]

2512, 2021

7346 Sayılı Kanunla İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Yapılan Düzenlemeler

Aralık 25th, 2021|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Aralık 2021 Sirküler No: 568 21.12.2021 tarihli 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla, iş ve sosyal güvenlik alanında yapılan düzenlemeler şöyledir. 1) Kanunun 24’üncü maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen 20’nde yapılan düzenlemede; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyeceği, 25.12.2021 tarihinden önce SGK tarafından fazla veya yersiz [...]

1812, 2021

Asgari Ücretten Vergi İstisnası Getiren Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu

Aralık 18th, 2021|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Aralık 2021 Sirküler No: 567 Bir önceki sirkülerimizde 2022 yılı için işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166,80 TL (yüz altmışaltı lira seksen kuruş) belirlendiği, asgari ücret üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılmasına dair yasal çalışmaların gelecek hafta içerisinde TBMM’de yapılacağı belirtilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi T.B.M.M. Grup Başkanlığı tarafından 17/12/2021 tarih ve 173 sayı ile “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Genel gerekçede aşağıdaki hususlar belirtilmiştir. Asgari ücret üzerinde yıllık ortalama %3,25 vergi yükünün bulunduğu. Asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga [...]

1712, 2021

2022 Yılı Asgari Ücreti Açıklandı

Aralık 17th, 2021|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 17 Aralık 2021 Sirküler No: 566 Resmi Gazete’nin 17 Aralık 2021 tarihli nüshasında yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oybirliğiyle almış olduğu 16 Aralık 2021 tarihli 2021/1 karar sayılı Kararında, 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 166,80 TL (yüz altmışaltı lira seksen kuruş) belirlenmiştir. Bu Karar dışında asgari ücret üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılmasına dair yasal çalışmalar gelecek hafta içerisinde TBMM’de yapılacak, vergi yüklerinin kaldırılması ile birlikte asgari geçim indirimi de otomatik olarak kaldırılmış olacaktır. Bununla ilgili düzenlemelerin gelecek hafta içerisinde sonuçlanması beklenmektedir. Günlük Brüt Asgari Ücret       :    [...]

1112, 2021

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Faturalar Elektronik Ortamda Alınacak

Aralık 11th, 2021|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 10 Aralık 2021 Sirküler No: 563 SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü yaptığı 10.12.2021 tarihli duyurusunda, -Medikal Market -Optisyenlik Müesseseleri -Medikal Eczaneler -İşitme Merkezleri fatura ve eki belgeleri tarayarak elektronik ortamda SGK’ya teslim etmelerinin zorunlu olduğunu açıkladı. Duyuru için tıklayınız

1112, 2021

7326 sayılı Yapılandırma Kanununa Göre İlk Taksiti Ödeyenler Peşin Ödemeden Yararlanabilecek

Aralık 11th, 2021|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 10 Aralık 2021 Sirküler No: 562 SGK yayımladığı 10.12.2021 tarihli 36628385 sayılı Genel Yazısında; taksitle ödeme seçeneğini seçip ilk taksit ödemesini süresinde yapanların yazılı talebi halinde taksitli ödeme seçeneklerini, peşin ödemeye döndürerek geç ödeme zammıyla birlikte 31/12/2021 tarihine kadar ödemeleri halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılması uygun görülmüştür. Genel yazı için tıklayınız.

1112, 2021

SGK Tebligat İşlemleri Genelgesinin Detayları

Aralık 11th, 2021|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 11 Aralık 2021 Sirküler No: 561 24 Eylül 2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmeliğin uygulama Genelgesi yayımlanmış olup, detayları şöyledir. Elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olan muhataplar: 01 Ekim 2021 tarihinden önce ve sonra 4/a (SSK) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılarını çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler (bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlar istemeleri halinde elektronik tebligat adresi alabilirler) Başvuru süresi: 03.01.2022 tarihi Pazartesi gününe kadar (isteğe [...]

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.