2104, 2024

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Nisan 21st, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Nisan 2024 Sirküler No: 1030 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı Sağlık Uygulama Tebliğinde bir takım değişiklikler yapılarak Resmi Gazete'nin 21 Nisan 2024 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen resmi gazete linkini tıklayınız. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı... Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi Bordro Outsource Hizmeti Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

1904, 2024

Şubat Ayı Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi Uzatıldı

Nisan 19th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Nisan 2024 Sirküler No: 1029 Şubat Ayı Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi Uzatıldı SGK yayımladığı basın duyurusunda, Şubat ayı prim borçlarının KDV mahsubu yoluyla ödenmesini 20 Nisan tarihinden 26 Nisan tarihine uzattığını bildirdi. Detaylı bilgi için lütfen basın duyurusunu inceleyiniz. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı... Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi Bordro Outsource Hizmeti Ücretsiz 12 Aylık Bordro [...]

1404, 2024

Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılığı

Nisan 14th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Nisan 2024 Sirküler No: 1028 Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılığı 2108 sayılı Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasasının 4’üncü maddesine göre; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 33’üncü maddesinde; köy veya mahalle muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması [...]

1404, 2024

İstirahat Raporları Onay Ve Süreçleri

Nisan 14th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Nisan 2024 Sirküler No: 1027 İstirahat Raporları Onay Ve Süreçleri Rapor Süresi: Ayaktan tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. 20 günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır. Sigortalılara 1 takvim [...]

1404, 2024

SGK İş Kazası Süreçleri

Nisan 14th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Nisan 2024 Sirküler No: 1026 SGK İş Kazası Süreçleri 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir [...]

804, 2024

SEDDK, BES Kısmi Ödeme Genelgesini Yayımladı

Nisan 8th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 08 Nisan 2024 Sirküler No: 1025 SEDDK, BES Kısmi Ödeme Genelgesini Yayımladı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe girecek BES kısmen ödeme ile ilgili 04.04.2024 tarihli 2024-13 sayılı Genelgesini yayımladı. Detay bilgi için lütfen Genelgeyi inceleyiniz. BES Kısmen-Ödeme-Genelgesi Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı... Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi Bordro Outsource Hizmeti Ücretsiz 12 Aylık [...]

804, 2024

3 Adet Ulusal Meslek Standartında Değişiklik Yapıldı

Nisan 8th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 08 Nisan 2024 Sirküler No: 1024 3 Adet Ulusal Meslek Standartında Değişiklik Yapıldı Resmi Gazete'nin 8 Nisan 2024 tarihli nüshasında yayımlanan Ulusal Meslek Standartında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle 2016/1 ve 2016/14 numaralı Tebliğlerde değişiklik yapıldı. Elektrik tesisatçısı (seviye 5), ön muhasebe elemanı (seviye 4), yardımcı muhasebe elemanı (seviye 5) ulusal meslek standartı düzenlemelerini ekte bulabilirsiniz. 20240408-1-1 20240408-2-1 Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı... Prozon Bordro ve Özlük [...]

704, 2024

Yurtdışı Prim Transferinin Sigortalı Hizmete Etkisi

Nisan 7th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 1023 Yurtdışı Prim Transferinin Sigortalı Hizmete Etkisi Bilindiği üzere; vatandaşlarımızın yurt dışında çalıştıkları süreler talebe istinaden borçlanma yapılmak şartıyla Ülkemizde sigortalı hizmete sayılması mümkün olmaktadır. Gerek ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde gerekse yapılmayan ülkelerde çalışan vatandaşlarımız bunları belgelendirmek üzere Ülkemizde borçlanma yoluyla hizmet satın alabilmektedir. Bazı durumlarda bazı ülkelerle yapılan sözleşmelerde yurt dışında işe başladıkları tarihin Ülkemizde ilk işe başlanılan tarih olarak kabul edildiği de söz konusu olabilmektedir. Bunun yanında bazı durumlarda bazı ülkelerle yapılan sözleşmelerde borçlanma sayılmayan prim transferi ile hizmet kazanımı da [...]

704, 2024

Trafik Kazası Vakalarında SGK Rücu İşlemleri

Nisan 7th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 1022 Trafik Kazası Vakalarında SGK Rücu İşlemleri Bilindiği üzere, trafik kazalarında trafik kazasına karışan kişilerin bir işveren tarafından iş nedeniyle görevlendirilmiş (yahut görevlendirilmemiş) kişiler yanında normal kişiler de olabilir. Bu ayrım neden önemli? Şöyle ki; örneğin bir işverene tabi çalışan X kişisi işveren tarafından yapılan görevlendirmeye istinaden işyeri dışında görevin yapılacağı yere gidişi ve gelişi sırasında meydana gelen trafik kazaları SGK Mevzuatı yönünden “iş kazası” sayılacak, herhangi bir nedenle özel işini yaparken ise “hastalık” sayılacak, herhangi bir sigortalı kaydı olmayan veya emekli olan bir kişi [...]

704, 2024

Bireysel Emeklilik Süreleri EYT Emekliliğinde Dikkate Alınır mı?

Nisan 7th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 1021 Bireysel Emeklilik Süreleri EYT Emekliliğinde Dikkate Alınır mı? Ülkemizde zorunlu sigorta yanında isteğe bağlı sigorta da bulunmakta ayrıca SGK çatısı altında olmayan ancak yetki verilmiş özel emeklilik şirketleri tarafından isteğe bağlı BES ve daha sonra cayma hakkı tanıyan önce zorunlu daha sonra isteğe bağlı olarak kullanılan Otomatik BES bulunmaktadır. BES şirketleri de sistemde 10 yıl kalmaları ve 56 yaşını doldurmaları halinde katılımcılarına özel emeklilik tanımaktadır. BES, sosyal güvenlik sistemimizin dışında kişilerin özel isteğine bağlı bir emeklilik sistemi olması, ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunması, yapılan [...]

404, 2024

Kişinin Birden Fazla 4/1-b Kapsamında Olması Durumunda Sigortalılık

Nisan 4th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Nisan 2024 Sirküler No: 1020 Kişinin Birden Fazla 4/1-b Kapsamında Olması Durumunda Sigortalılık Kişinin birden fazla 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında olması durumunda sigortalılık durumu işçin 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesine bakacağız. 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesine göre; 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, prime esas kazanç bildiriminde kaç işyerinde 4/1-b kapsamında sigortalı ise beyan ettiği tutarların toplamı üzerinden tek beyanda bulunulur. 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre, aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali [...]

404, 2024

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilip Edilemeyeceği

Nisan 4th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Nisan 2024 Sirküler No: 1019 Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilip Edilemeyeceği Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünce “kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteği ile iş sözleşmesini sona erdirmesi” kıdem tazminatına hak kazanma halidir. Bu düzenleme kuşkusuz aile birliğini koruma amacıyla getirilmiş olup, çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütemeyeceği düşüncesinde olan kadına yasa ile tanınmış bir imkandır.  Bir işyerinde çalışmakta iken evlenen kadın, Yasa’nın tanıdığı imkandan yararlanarak kıdem tazminatını almak suretiyle ayrılmışsa, daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybettiğinden söz [...]

404, 2024

Tutukluluk Halinin İş Akdinin Feshine Etkisi

Nisan 4th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Nisan 2024 Sirküler No: 1018 Tutukluluk Halinin İş Akdinin Feshine Etkisi 4857 sayılı İş Kanunu’nun “işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığını düzenleyen 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (IV) numaralı bendine göre, süresi belirli olsun veya olmasın işveren, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın ihbar süresini aşması halinde, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. 4857 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde ihbar süreleri düzenlenmiştir. Buna göre iş sözleşmeleri, işi örneğin üç (3) yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz (8) hafta sonra feshedilmiş sayılmaktadır. Bu [...]

3103, 2024

7 Meslekte Daha Meslek Standartı Yayımlandı

Mart 31st, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Mart 2024 Sirküler No: 1017 7 Meslekte Daha Meslek Standartı Yayımlandı Resmi Gazete'nin 31 Mart 2024 tarihli nüshasında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan 2024/1 sayılı Tebliğ ile 7 adet ulusal meslek standartı yayımlandı. Detaylı bilgi için Tebliğ ve Eklerini inceleyiniz. 20240331-3-1 Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı... Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi Bordro Outsource Hizmeti Ücretsiz 12 Aylık Bordro [...]

2903, 2024

Ziraat Odası Kaydının SGK Hizmetine Etkisi

Mart 29th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Mart 2024 Sirküler No: 1016 Ziraat Odası Kaydının SGK Hizmetine Etkisi SGK tarafından yayımlanan 21 Mart 2024 tarihli 2024/4 sayılı Genelge gereği, Ziraat Odası Kaydının usulüne uygun olmadığı SGK Denetim Elemanları tarafından tespit edilmesi halinde, sigortalılık tespiti için varsa Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü kaydı geçerli sayılacaktır. Genelgeyi İnceleyiniz. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı... Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi [...]

2803, 2024

Banka Promosyonu İmzalanan Banka Listesi

Mart 28th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 1015 Banka Promosyonu İmzalanan Banka Listesi SGK yayımladığı Basın Duyurusu ile 19 adet banka ile emekli promosyonu imzaladığını bildirdi. Detaylı bilgi için lütfen Basın Duyurusunu inceleyiniz. SGK Basın Duyurusu Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı... Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi Bordro Outsource Hizmeti Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

2603, 2024

SGK, Emekliler İçin Banka Promosyonu Hakkında Duyuru Yaptı

Mart 26th, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mart 2024 Sirküler No: 1014 SGK, Emekliler İçin Banka Promosyonu Hakkında Duyuru Yaptı SGK yayımladığı 25 Mart 2024 tarihli Duyurusunda emekliler için banka promosyonu konusunda bankalara başvurulması gerektiğini bildirdi. Duyuru için tıklayınız. banka promosyonu Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı... Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi Bordro Outsource Hizmeti Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi [...]

2203, 2024

Hesap Hareketlerinin İncelenmesi KVK İhlalidir

Mart 22nd, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Mart 2023 Sirküler No: 1013 Hesap Hareketlerinin İncelenmesi KVK İhlalidir 22 Mart 2024 tarihli 32497 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 13.02.2024 tarihli 2020/36976 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararında; iş sözleşmesini fesih eden işverenin, işçisinin bilgisi ve rızası dışında hesap hareketlerini incelemesi özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunması isteme hakkının ihlaline hükmedilmiştir. Detaylı bilgi için lütfen Anayasa Mahkemesi Kararını okuyunuz. anayasa mahkemesi kararı Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde [...]

2103, 2024

BES Kısmen Ödeme Yönetmeliği Yürürlüğü Ertelendi

Mart 21st, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Mart 2024 Sirküler No: 1012 BES Kısmen Ödeme Yönetmeliği Yürürlüğü Ertelendi 21 Mart 2024 tarihli Yönetmelik değişikliği ile Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik hükümleri 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Yönetmelik değişikliği için tıklayınız. 21 Mart 2024 PERŞEMBE Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı... Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi Bordro Outsource Hizmeti Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi [...]

2103, 2024

Anayasa Mahkemesi Analık ve Hastalık Halinde Ödenecek Kazanç Hesabını İptal Etti

Mart 21st, 2024|İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Mart 2024 Sirküler No: 1011 Anayasa Mahkemesi Analık ve Hastalık Halinde Ödenecek Kazanç Hesabını İptal Etti Anayasa Mahkemesi'nin 21 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2024 tarihli 2024/31 sayılı Kararı ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 17/1'de analık ve hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği günlük kazanç hesabında dikkate alınan iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın kazancı hesabını Anayasa'ya aykırı bulmuştur. Bu Karar, 21 Mart 2024 tarihinden başlamak üzere 9 ay sonra 21 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Detay bilgi için Kararı inceleyiniz. [...]

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.